Objevujte krásy
španělské Andalusie

Navštivte místa, v nichž historie zanechala skvosty architektury a kde se slunce mísí s chutí vína a oliv v rytmu flamenca.
Více o zájezdu

Ronda

Ronda je město, kde se snoubí maurský styl s renesancí, obklopené horami Serranía de Ronda a kolébka moderní podoby býčích zápasů.
Ronda je andaluské město s velmi dávnou historií. Podle místního naleziště spadají první objevy do období neolitu. Všechny kultury, které prošly Andalusií, zanechaly své stopy i v Rondě. Současná podoba města ale vznikla během 18. století, kdy vznikl i klenutý most - Puente Nuevo, symbol města, který spojuje novou moderní část města se starobylým centrem, a který překlenuje strmé vápencové stěny kaňonu Tajo. Ten je v některých místech až 130 m hluboký.
Most vysoký 98 metrů dříve sloužil jako městské vězení, naposledy plnil tento účel v době občanské války. Kruté události občanské války popisuje i Ernest Hemingway ve své knize Komu zvoní hrana. Rondu si vybrali např. Orson Welles nebo Ernest Hemingway jako svá letní sídla.

Ve městě je také možné navštívit býčí arénu postavenou v roce 1781, která patří k nejstarším ve Španělsku. Právě býčí zápasy a tradice zápasnického umění bývají největším lákadlem k návštěvě tohoto města. Dnes zde můžete navštívit muzeum býčích zápasů, kde se dopodrobna dozvíte historii býčích zápasů i místní arény.

V Rondě původně stála arabská mešita, z které se dodnes zachoval pouze mihráb. Katoličtí králové po dobytí města nařídili na místě mešity postavit kostel Svaté Marie, jehož výstavba skončila v 17. století. Vzhledem k tomu, že se Ronda nachází na strategickém místě v mírných horách, sloužila v minulosti především jako obranné město.