Objevujte krásy
španělské Andalusie

Navštivte místa, v nichž historie zanechala skvosty architektury a kde se slunce mísí s chutí vína a oliv v rytmu flamenca.
Více o zájezdu

Sevilla

Sevilla je kulturní centrum jihu Španělska, leží na řece Guadalquivir a je hlavním městem stejnojmenné provincie a celé Andalusie. S více než 700 tisíci obyvatel je po Madridu, Barceloně a Valencii 4. největším městem Španělska.
Sevillu založili již Féničané, a po nich se zde vystřídali také Řekové a Kartaginci. V 1.st. př. n. l. ji dobyl Julius Caesar. Za Římanů a Vizigótů byla hlavním městem provincie. Pozůstatky římského osídlení se nacházejí severně od města v Italice. Arabové, kteří Sevillu dobyli na Vizigótech v r. 712, vtiskli městu dnešní ráz a dali řece její současné jméno. Sevilla pak byla soupeřem sousední Cordóby. Sevilla byla od 11. století sídlem emírů dynastie Almohadů. Ve 13.st. ji dobyl Ferdinand III. Kastilský. Křesťanští králové pak přenesli svůj dvůr do maurských paláců. V 16. století se Sevilla stala nejbohatším španělským městem.

V Seville je toho k vidění spoustu. Plaza de España, originální náměstí a příklad mnohostranného andaluského stavitelství, vzniklo v roce 1929 jako reprezentační budova Španělska v rámci Iberoamerické výstavy. Vedle reprezentativních budov s typickými stylovými prvky k němu patří i arkádové chodby, široké promenády a kanál se zdobenými lávkami. Sevillská katedrála stojí na místě původní mešity a je největší katedrálou Španělska a třetí největší v Evropě  (po bazilice sv. Petra ve Vatikánu a katedrále sv. Pavla v Londýně). Stavět se začalo roku 1401. Prošla několika fázemi, gotickou, renesanční i barokní. Uvnitř se nacházejí ostatky Kryštofa Kolumba. Rakev nesou čtyři strážci, kteří představují každé království Španělské koruny: Castillu, León, Aragón a Navarru. Z vnějšku můžeme pozorovat krásné portály, například Puerta del Perdón, která fungovala jako hlavní vchod do bývalé mešity, ze které zbyl jenom minaret - Giralda. Mešita se změnila v katedrálu v době, kdy křesťané dobyli město a Giralda dnes tvoří součást katedrály.

Královský palác Alcázar byl sídlem arabských emírů. Po reconquistě v roce 1248 se zde usídlil král Fernando III. Torre del Oro – Zlatá věž je po katedrále a Giraldě další charakteristický monument Sevilly. Postavena byla ve 13. století Araby, a jméno dostala po obkladech, které při slunečním světle působily jako ze zlata. Věž se stala především kaplí a také vězením. V současné době je sídlem námořnického muzea. Barrio Santa Cruz neboli židovská čtvrť je jedna z nejdůležitějších čtvrtí v Seville. Po dobytí města Fernandem III. se zde soustřeďovala španělská židovská komunita. Čtvrť tvoří labyrint uliček, malých náměstí jako například Plaza de los Venerables, náměstí plné hospůdek. Procházka touto čtvrtí stojí za to. Dýchnou na vás staré dávné časy.