Objevujte krásy
španělské Andalusie

Navštivte místa, v nichž historie zanechala skvosty architektury a kde se slunce mísí s chutí vína a oliv v rytmu flamenca.
Více o zájezdu

Náboženství

Náboženství hraje ve Španělsku důležitější roli, než v České republice. Podle oficiálních statistik náleží 75 % španělského obyvatelstva ke katolické církvi, 2 % jsou muslimové a necelá 2 % protestanti. Poměr obyvatel, kteří se hlásí ke konkrétnímu náboženství vůči celkové populaci je tu tedy opačný, než v našich končinách.

Právě náboženské svátky patří mezi nejvýraznější veřejné události, mnohé děti jsou křtěny a chodí na první přijímání, které je důležitou rodinnou slavností a příležitostí k profesionálnímu focení elegantně oblečených kluků i děvčátek ve fotoateliérech. Na školách je běžná náboženská výuka, která sice není povinná, ale je natolik rozšířená, že se jí současné děti zpravidla nevyhnou.

V minulosti hrál v Andalusii důležitou roli islám, protože její území nazývané onehdy Al-Andalus patřilo mezi 8. a 15. stoletím muslimům.