Objevujte krásy
španělské Andalusie

Navštivte místa, v nichž historie zanechala skvosty architektury a kde se slunce mísí s chutí vína a oliv v rytmu flamenca.
Více o zájezdu

Bezpečnostní situace

Všeobecně se dá říci, že Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Přesto je zde třeba počítat s určitou mírou obecné kriminality (především jde o kapsářství a drobné krádeže). Taktiky jsou různě kombinovány a kromě běžného kapsářství jsou používány různé způsoby odlákání pozornosti (prodej či věnování květin, čtení z ruky, "neúmyslné" potřísnění oděvu, prokazování dostatečné hotovosti falešnému policistovi).

Proto se doporučuje dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například:
- nemít důležité doklady a věci na jednom místě,
- pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup,
- mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
- neponechávat v autě či autobuse doklady a cennosti atd.,
- nepřespávat na osamocených místech.


V případě, že k okradení přesto dojde, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.